2020

2020/2019/2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012/2011/

  • Raquel Alcaraz, Pilar Muñiz, Mónica Cavia, Óscar Palacios, Katia G. Samper, Rubén Gil-García, Alondra Jiménez-Pérez, Javier García-Tojal, Carlos García-Girón. Thiosemicarbazone-metal complexes exhibiting cytotoxicity in colon cancer cell lines through oxidative stress, 2020, Journal of Inorganic Biochemistry, 206